Medicinsk ordbog
 


Om MedicinOrdbogenBliv abonnentKontaktLog påOm MedicinOrdbogen

MedicinOrdbogen er et internetbaseret medicinfagligt videndelingsredskab. Som abonnent på MedicinOrdbogen bliver I deltager i et hurtigt voksende medikoteknisk og sundhedsvidenskabeligt videnfællesskab, hvor parterne deler viden om medicinfaglige termers oversættelse, betydning og brug.


I får adgang til opdateret viden fra virksomheder og forskningsenheder inden for det medicinske fagområde, og I kan vælge selv at dele jeres termer.

Kompetencer – andres og egne
Den internetbaserede ordbog over medicinsk fagsprog er et værktøj til terminologistyring og oversættelse mellem dansk og engelsk. Ordbogen har en fælles kerne af opslag, som alle brugere som minimum har adgang til at søge i. Kernen udgøres af Medicinsk-Odontologisk Ordbog (Gyldendal) samt af alle de opslagsord, andre deltagere i fællesskabet har valgt at dele.

Det unikke ved MedicinOrdbogen er, at I kan tilføje nye opslag, rette i oversættelserne og kommentere definitionerne. En godkendelsesprocedure sørger for, at jeres forslag lever op til branchens standarder.

Inden oprettede ord og ændringer deles og overgår til den fælles termbank, optræder de i den interne firmaversion af ordbogen. Her kan I definere firmaets sproglige profil og samle de begrebsdefinitioner, der er væsentlige i jeres kontekst.

Et redskab til ny viden
Brugen af MedicinOrdbogen giver på denne måde nogle helt konkrete fordele i forhold til videndeling:

  • Adgang til ordbogens opslagsord.
  • Adgang til opslagsord, som andre forskningscentre og virksomheder har valgt at dele. De delte opslagsord er opdaterede og specifikke udtryk inden for samme sektor, som brugeren arbejder i. Deltageren vil derfor hele tiden have adgang til ny viden, der kan sikre et endnu bedre produkt.
  • Mulighed for at lave sin egen, interne ordbog integreret med MedicinOrdbogen. Her kan man oprette udtryk, definitioner eller eksempler, som er specifikke for virksomhedens eller forskningscenterets arbejde.
  • Mulighed for terminologistyring internt i virksomheden eller på forskningscenteret, idet brugerne kan tildeles forskellige rettigheder alt efter om de er bruger, forfatter eller administrator.
  • Kvalitetssikring af eget terminologisk materiale, så længe man vælger at dele det. Hvert foreslået opslagsord revideres både fagligt og sprogligt, inden det bliver tilgængeligt for andre brugere.

MedicinOrdbogen sikrer autoriseret medicinfaglig terminologi, fastlægger branchespecifikke definitioner og sparer brugeren for ressourcer, idet fælles og autoriseret viden er lige ved hånden.

  Termshare A/S Langdalsvej 38d
8220 Brabrand
Tlf.:
E-mail:
36 959891
pst@termshare.dk, mpi@termshare.dk
 
 
Brugere online: 5